1. Osnovne operacije2.a. Cjelobrojni količnik i cjelobrojni ostatak2.b. Cjelobrojni količnik i cjelobrojni ostatak3.a. IF naredba3.b. IF ugnjeđženi4. Znakovi i polja5. For petljaFOR petlja

Ako smo točno riješili idemo dalje a ako ne zadatak se ponavlja samo s drugim brojevima te se ispod se nalazi rješenje netočno riješenog zadatka.

Pripaziti na redosljed izvršavanja matematičkih operacija.

== -usporedba da li su vrijednosti s obje strane jednakosti jednake(npr. 21==3*7)

!= -usporedba da li su vrijednosti s obje strane nejednakosti različite (npr. 21!=2*7)