1. Osnovne operacije2.a. Cjelobrojni količnik i cjelobrojni ostatak2.b. Cjelobrojni količnik i cjelobrojni ostatak3.a. IF naredba3.b. IF ugnjeđženi4. Znakovi i polja5. For petljaCjelobrojni količnik i cjelobrojni ostatak

Ako smo točno riješili idemo dalje a ako ne zadatak se ponavlja samo s drugim brojevima te se ispod se nalazi rješenje netočno riješenog zadatka.

Pripaziti na redosljed izvršavanja matematičkih operacija.

% -cjelobrojni ostatak (npr. 21%10=1)

// -cjelobrojni količnik (npr. 21%10=2)

npr. 7*2%3=2 jer su u pitanju operacije jednake važnosti pa se računaju s lijeva na desno.